Kurumsal Etkinliklerin Başarısında Ajansın Rolü

 

İşletmelerin başarısında en önemli unsur insan kaynaklarıdır. Zamanımızda küreselleşme ve müşteri beklentilerindeki değişim insan kaynaklarının önemini artırmıştır. İşletmelerin olmazsa olmazı o işletmenin çalışanlarıdır. Personelin başarısı işletmenin başarısı olacaktır.

Ancak unutulmaması gereken nokta insan makina değildir ruh ve bedelden oluşmuştur.

 

Bedeninin dinlenmeye ihtiyacı olduğu kadar ruhunun da dinlenmeye ihtiyacı vardır. İşletmeler personelin başarısının ve huzurlu bir işyeri ortamının yolunun moral motivasyonun artırılmasıyla mümkün olacağını fark etmiş durumdalar. Günümüz işletmeleri çalışanların moral motivasyonu daha iyi kaynaşmaları için özel gün kutlamaları, eğitim toplantıları. Piknikler, bayi toplantıları gibi organizasyonlar yapmaya başladılar. Çok yoğun bir rekabetin yaşandığı iş dünyasında farkı yakalamak başarı ile tasarlanmış kurumsal etkinlikler ile mümkündür.

Yapılacak kurumsal etkinlikler şekil, amaç ve verilecek mesajların içeriği açısından üzerinde düşünülmesi tasarımının çok iyi şekilde yapılması ve kusursuz biçimde uygulanması gereken iletişim alanıdır ve profesyonellik gerektirir. Bu tip organizasyonları planlamak için kurulmuş ve başarılı bir şekilde çalışan pek çok ajans vardır internette yapılacak kısa bir tarama pek çok ajansına ulaşılmasını sağlayacaktır. Yeni Medya Ajansı ve Corporation Events vb.

Peki, düzenlenecek etkinliklerin başarısında ajansın rolü nedir ve ajans hizmetlerinin başarısını nasıl ölçeriz:

Ajans etkinlik yönetimini müşterinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yönetmeli ve hedef kitleyi çok iyi tasarlanmış projelilerle katılımcıları buluşturur. Hangi katılımcı grubuna nasıl bir etkinlik yapılması gerektiğini bu etkinlikte verilmesi istenen mesajları, konuşmaların içeriklerini, medyanın katılımını ve yansımalarını istenmedik durumların ortaya çıkması halinde uygulanacak iletişim planını ve alınan olumlu sonuçların net bir şekilde vurgulanarak daha ileri götürülmesi gereken ayrıntılı bir hizmet paketi hazırlamalı ve müşterisine sunmalıdır.

Etkinliklerin tasarlanması ve bütçelerinin hazırlanması, hazırlanan etkinlik projeleri için gerekli koordinasyonun sağlanması, yapılacak etkinlik organizasyonu ile ilgili gerekli tüm anlaşmaların yapılması bunların denetlenmesi ve tam bir koordine içinde yürütülmesinin sağlanması başarılı bir etkinlik açısından oldukça önemli olacaktır.

Tüm bu yapılan ve planlanan hizmetlerin olmazsa olmazı ajansların sundukları hizmetlerle alakalı katılımcılardan mutlaka memnuniyetle alakalı geri dönüşüm anketleri düzenlemeleridir. Bu hataların görülmesini sağlayacak ve ajansın mükemmele bir adım daha yaklaşmasını sağlayacaktır.

FİRMALAR İÇİN EN UYGUN ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

Firmalar günden güne yenilenen pazara ve deneyimli personel ihtiyacına uygun olması için toplantılar seminerler organize etmeye ve personelini daha bilgili daha deneyimli bir hale getirmeye çalışmaktadır. Kurumsal etkinlikler birçoğu personelin eğitim ve moral ve motivasyonu için organize ettikleri toplantıları organize etmekte zorlanmaktadır.

 

Firmalar için kurumsal öneriler ve kusursuz organizasyonlar için profesyonel çözüm olan ajans corporate events artık firmaların en önemli yardımcısı. Corporate events firmalar için toplantılar, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve seminerler, kongre, konser ya da özel davetlere organize ederek şirketler için büyük kolaylık sağlamaktadır.

Corporate events şirket ve firmaların beklentilerini karşılamak için en uygun çözümleri müşterilerine sunmaktadır. Corporate events ile organizasyonlar, davetler ve toplantılar organize edilerek çalışanlar ve müşteriler için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ürün lansmanları, moral ve motivasyon toplantıları, şirket gezileri, konserler gibi etkinliklerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı toplantıları organize eden corporate events müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktadır.

Organizasyon işleri ile ilgili şirketler ile devamlı görüşme halinde olan ve bütün beklentileri karşılamak için çalışan corporate events deneyimli personeli ve genç ve dinamik kadrosu ile şirketlerin en iyi hizmeti sunmaya hazır. Organizasyon konusunda en iyi hizmeti vermek için kendisini yenileyen ve geliştiren corporate events prodüksiyon, etkinlik yönetimi ve kreatif departmanları ile hizmet vermektedir.

Firmaların ihtiyacı olan eğitim, seminer, ürün tanıtımları gibi organizasyonları kusursuz bir şekilde düzenleyerek müşterilerinin isteklerini karşılayana corporate events alanında tek olmak için çalışmaya devam etmektedir. Şirketlerin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak hizmet kalitesini devamlı geliştiren corporate events müşterilerine özel çözümler sunmaya ve isteklerini karşılamaya devam ediyor.

 

ŞİRKETLERE DÜNYANIN KAPILARINI AÇAN AJANSLAR

Şirketler kurumsal itibarlarını güçlendirmek ve tanınırlıklarını arttırmak amacıyla çeşitli halkla ilişkiler çalışmaları düzenler. Bunların içinde şüphesiz ki en önemlisi medya ilişkileridir. Çünkü medya bir anda şirket ve kurumların çok geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan büyülü bir anahtardır.

Marka yönetimi ise markanın reklamının yapılması ile kısıtlı olmayan, hedef kitlenin saptanmasından başlayıp markanın bu hedef kitleye tanıtımı ve marka itibarının da korunmasını kapsayan komplike bir iştir. Lider yönetimi ve itibar yönetimi halkla ilişkiler çalışmalarında iç içe geçen çok önemli iki halka gibi düşünülebilir.

Pazarlama iletişimi kurumun uzun süreli pazarlama hedeflerini ve politikalarını belirleyerek bunlara uygun iletişim stratejilerin oluşturulmasını sağlarken, kriz iletişimi ise olası krizlerin önceden öngörülmesi ve bu krizlerin yaşanması halinde kurumsal itibarı zedelemeden ilişkilerin sürdürülmesini amaçlar.

Kısaca PR çalışmaları olarak bilinen bu çalışmaları destekleyen çok önemli başka bir faaliyet alanı da kurumsal etkinlikler olarak bilinen organizasyon faaliyetleridir. Bu faaliyetler arasında şirketin yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen lansman toplantıları, herhangi bir konuda ortak çalışma planlarının yapılması için düzenlenen çalıştaylar, şirketin kendi çalışanları ile ilişkilerini düzenlemek amacıyla yaptığı periyodik toplantılar ve işkoluna göre bayi organizasyonları sayılabilir.

Gerek PR, gerekse kurumsal etkinlik çalışmaları öncelikle doğru ajansın seçimiyle başlar. Seçilecek ajansın aynı tanıtılacak şirket gibi düşünebilesi gerekir. Bu şekilde tüm beklenti ve hedefleri iyi anlayan bir ajans, doğru stratejileri geliştirebilir ve şirkete dünyanın kapılarını açabilir.

Bu amaçla halkla ilişkiler alanında Yeni Medya Ajansı sadece yukarıda değindiğimiz klasik PR çalışmalarında değil, aynı zamanda dijital PR çalışmalarında da yeni bir bakış açısıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Kurumsal etkinlikler ve organizasyonlar alanında ise Corporate Events geçmişte yaptığı başarılı çalışmalar ile gelecek güzel çalışmalarının teminatını veriyor.

 

 

 

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNDA KURUMSAL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Özel sektör çalışma hayatının yıpratıcı ve yoğun temposundan şikâyetçi olmayan yoktur. Çalışanlarının sürekli olarak dile getirdiği kendilerine vakit ayıramama ve iş stresinden kurtulmak isteğini fark eden şirket yetkilileri son zamanlarda personellerinin motivasyonunu artırmak adına çeşitli etkinlikler organize etmeye başladılar.

Böylelikle çalışanlar iş arkadaşlarını sadece iş ortamında değil eğlenceli bir etkinlikte görme fırsatına sahip oldular. İşin yorucu ve bunaltıcı stresinin atılmasını sağlamak çalışanların üzerinde oluşan negatif etkiyi de giderecektir. İşte bu nedenle düzenlenmeye başlaya kurumsal etkinlikler iş çevresini sosyal hayatta buluşturarak iş arkadaşları arasındaki bağın kuvvetlenmesini, çalışanlar arasında motivasyonun artırılmasını ve sinerji yakalanmasını sağlamaktadır.

Şirket insan kaynaklarının desteği ve önerisiyle çalışanlar için organize edilen piknik, spor, yarışmalar, kokteyl gibi faaliyetlerle, kurum çalışanlarının, çalışma hayatlarındaki enerjiyi artırmalarını, iş hayatına daha pozitif bakabilmelerini, üretmelerini ve girişimci ruhlarını geliştirmelerini hedeflemektedir.

İnsan kaynakları birimleri tarafından feedback (geri besleme) yapılarak, uygulanan etkinlik programının çalışanların üzerindeki etkisi test edilmesi sonucunda; gerçekleştirilen bu organizasyonların, ciddi anlamda başarı sağladığı tespit edilmiştir. Başarı grafiğinin yükselmesi nedeniyle her geçen gün marka değerini yükseltmek isteyen şirketler bu tarz etkinlikler düzenlemeye yöneliyorlar.

Bu doğrultuda bahsi geçen etkinlik türlerini düzenlemek isteyen firmalar en deneyimli, en uzman ve en çalışkan ajans kurumlarıyla çalışmak zorunda. Ülkemizde bu alanda kendini çok iyi yetiştirmiş kurumlar var. İnternet sitesinde kısa bir gezinme içerisinde bu ajansları bulabilirsiniz.

YENİ MEDYA AJANSI ve CORPORATE EVENTS firmaları, gerek kurumsal gerekse bireysel planlamalarınızda ve etkinliklerinizde deneyimli kadrosu ve kusursuz hizmetiyle en büyük destekçiniz olacaktır. Geniş bir perspektifte düşünülmüş etkinlikler sayesinde eğlenceli anlar geçireceksiniz. Dilediğiniz bir organizasyon ve daha fazlası için yapmanız gereken tek şey işi uzmanına bırakmanız olacaktır.

 

Kurumsal Etkinliklerin Şirket Çalışanlarının Motivasyonu

Özellikle marka değeri yüksek ve insan kaynakları birimi etkin çalışan şirketlerde rastladığımız mesleki eğitimler dışında hobilere yönelik faaliyetlere maalesef orta ya da küçük ölçekli kurumlarda rastlayamıyoruz. Ülkemizde yeterince yaygın olma yan bu uygulama gelişmiş ülkelerde standart uygulama olarak göze çarpmaktadır.

Çünkü şirket çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak iş verimliliğine yansımaktadır. Bunun farkına varan uzmanlar sayesinde marka değerini yükseltmek, çalışanlarının motivasyonunu artırmak, sinerjiyi yakalamak, takım ruhu ile hareket etmek isteyen şirketler, çalışanları için sağladıkları olanaklar arasına dahil ettikleri kurumsal etkinlikler ile farklı bir imaja ve başarıya kavuştular.

Kurum içi birlikteliğin ve sosyalleşmenin önünü açmak isteyen şirket yetkilileri ajans kurumlar sayesinde düzenledikleri organizasyonlar ile rakiplerine ciddi fark atmış durumdalar. Çünkü her şey çalışanın yemeğini, ulaşımını ya da sigortasını karşılamak gibi maddi değerler olarak görülmemelidir.

Çalışanlar sıklıkla kendilerine yeterince zaman ayıramadıklarını ve stresten uzak kalamadıklarını, yoğun iş yükü altında ezildiklerini söylüyorlar. Tüm bunları düşündüğümüzde verim faktörü ortadan kalkıyor. Yetenekli personeller harcanıyor, bir sürü problem meydana geliyor, şirket kalkınamıyor ve bu silsile halinde herkesi etkiliyor.

Öyleyse şirketler bu duruma el atmalılar. Hatta atmaya da başladılar. Ülkemizde kaliteli ajans kurumları ile çalışan şirketler düzenledikleri kurumsal etkinlikler sayesinde personel motivasyonu, iş sevgisi, ise bağlılık ve başarı gibi konularda hedeflerine ulaştılar.

YENİ MEDYA AJANSI ve CORPORATE EVENTS firmaları Türkiye’nin en iyi ajans şirketlerinden arasında bulunuyorlar.

Çünkü kendisinden beklenilen etkinlikleri en iyi şekilde düzenlemeleri, talep edilen organizasyonu en iyi ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri, şirketlerin imajlarını korumalarını ve yükseltmelerini, çalışanların ise eğlenceli vakitler geçirdiği kurumsal etkinliklere imza atmaları nedeniyle şirket-halk ve şirket-çalışan arasında kuvvetli bağlar oluşturdular. Örgütsel veya bireysel düzeyde düzenlenecek her türlü etkinlikler için bu şirketin uzmanlarından ve danışmanlarından yararlanabilirsiniz.

KURUMSAL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Firmalar ya da kuruluşların önemli bir parçası olan etkinlikler özenle hazırlanması ve planlanması gereken bir konudur. Etkinlik öncesi sonra ve etkinlik anı ince ince hesaplanması gerekir çünkü bu etkinlikler hem çalışanlar için hem de kuruluşun reklamı için büyük önem taşır. Büyük firma ve kuruluşların özellikle çalışanları için düzenlediği etkinlikler her geçen gün büyümesi için önem arz etmektedir.

Belki de büyük kuruluşlar olamasın da etkinliklerin de büyük bir payı bulunmaktadır. Çalışanlar arasında yapılacak bir anket ile çalışanlarınızın ortak hobi ve ilgi alanlarını tespit ederek çok daha verimli bir etkinlik planlanabilir. Bunun için çalışmalar yapan ajans seçimi de özenle yapılmalıdır. Kurumsal etkinlikler çalışanların hobileri ve ilgi duyduğu konular üzerinde hazırlanılırsa çalışanların motivasyonları yükselerek çalışma verimliliği daha çok artacaktır.

Yeni medya ajansı gibi etkinlik işini kendine iş edinen ajanslarda firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Çalışanlarınıza uygun mekân yer ve etkinlik çeşitleri sunarak size ve çalışanlarınıza en uygun etkinlik seçimini sağlayacaktır. Ayrıca bu ajanslarla yapacağınız anlaşma içerisine reklam seçeneği de konulu ise çalışanların motivasyonu yükselirken yapılan çalışmalar ile de firmaların reklamı da yapılabilir.

Ama firmaların ve büyük kuruluşların öncelikli amaçları çalışanlarının güzel vakit geçirerek iş stresinden bir nebze uzaklaştırmaktır. Özellikle kendi sevdikleri bir alan oluşumu sağlanırsa verimi çok daha yüksek bir etkinlik olacaktır. Corporate Events firması da bu iş için önemli derecede uğraşan bir firmadır.

Eğitim seminerleri kurslar ya da kurumsal etkinlikler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal etkinliklerdeki ilk amaç hafta içi sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar iş yerinin daha iyi ve kaliteli olması için kafa patlatan en azından hafta sonu geldiğinde eğlenebilme imkânı sağlanmasıdır.

HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL ETKİNLİKLER ÖNEMLİ

Kurumsallaşmış ve kurumsallaşmak isteyen firmalar için hazırladıkları etkinlikler tanınmaları ve halkla iletişimin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Firmalar halkla iletişim için hazırladıkları etkinliklerin yanı sıra kurum içi etkinlikler de düzenlerler bu çalışanların verimin arttırmasını sağlar

İster müşteriler için tanıtım amaçlı düzenlenen konser, gala, yemek, lansman gibi etkinlikler gerekse çalışanlar için hazırlanan hizmet içi eğitim, motivasyon toplantıları olsun yapılan bu kurumsal etkinlikler için büyük firmalar da halkla ilişkiler departmanı rol oynar bu etkinlikler de organizasyon ajanslarından yardım alınır.

Organizasyon ajansları bu etkinlileri profesyonel bir şekilde düzenler ve oluşabilecek herhangi bir sorunun önlemini alarak etkinliğin başarılı olmasını sağlar. Kurumsal etkinlik düzenleneceği zaman bunun için birlikte çalışılacak organizasyon ajansı iyice araştırılmalı daha önce yaptığı işler ve çalıştığı firmalara bakılmalı gerçekten işini iyi yapan bir ajans ile çalışılması gerekmektedir.

Yoksa günümüzde çiçekçisinden, catering firmasına herkesin adının önüne koyduğu organizasyon ajansı adına kanmamalıdır. Organizasyon ajansı seçilirken yapılacak hata etkinliğin hüsranla sonuçlanmasına neden olabilir.

Bir ajans yardımı ile düzenlenecek kurum içi yapılan etkinlik çalışanın iş ve ev arasında geçen hayatına renk katacak onun yaptığı işte başarı oranını yükseltecektir. Şirket içi eğitim ile yaptığı iş konusunda bilgisi artacak daha profesyonel olacaktır. Stressiz, kendini rutine kaptırmamış, mesai saatinin bitmesini dört gözle beklemeyen işini severek yapan elemanlar bütün firmaların isteğidir. Kurumsal etkinlikler bu anlayışta çalışanlar sahip olmanızı sağlar.

Günümüzde halkla ilişkiler kurumsal firmaların olmazsa olmazı. Ayrı bir halkla ilişkiler departmanı olan firmaların halkla birebir ilişki kurabilmesi, tanıtımlarının iyi yapılabilmesi ve hedeflenen kitleye ulaşılabilmesi açısından yapacakları etkinlikler çok önemlidir. Doğru halkla ilişkiler, doğru tanıtım ve doğru düzenlenen etkinliklerle firmanızı bulunduğu noktadan çok yukarı taşımanız mümkündür.

KURUM İÇİ ETKİNLİKLERİN PLANLANMASI

Sahibi olduğumuz kuruluşumuz için gereken önemli şeylerden birisi de kurum içinde yapılacak etkinliklerdir. Özellikle çalışanlarımızın hobilerini araştırıp elde ettiğimiz sonucu da göz önünde bulundurarak genel anlamda her çalışana hitap edecek bir etkinlik hazırlamak, çalışanlarımızın iş hayatındaki performansını artıracağı gibi aynı zamanda kendi özel hayatlarına da bir rahatlık ve mutluluk gelmesini sağlayacaktır.

Kurumsal etkinlikler ülkemizde şimdilik kaydı ile çok da yaygın değil. Fakat özellikle uluslararası ve büyük şirketler ile firmalar zaten bunu çoktandır gelenek haline getirmiş durumda. Kim bilir, bu kadar büyümüş olmalarında doğrudan etkisi de vardır belki de. Çalışanınızın özel hayatındaki sevdiği şeylere de değer verdiğinizi hissettirdiğiniz takdirde size daha fazla güven duymasını sağlayacağı hiç kuşkusuz ki bir gerçektir. Özellikle hobilerimiz bizleri stresli ve yorucu geçen iş hayatının içinde ailemiz ve sevdiklerimizden sonra ayakta tutan, hayata bağlayan şeylerdir. Hobilerimizle ne kadar çok ilgilenme fırsat bulursak o kadar mutlu hissederiz.

Çalışan kesimin tarafından baktığımız zaman durum böyle. Her çalışan kıymetli olduğunu hissetmek ister. Hafta başı sabahın erken saatlerinde uyanıp da işe geç kalmamak için verdiğimiz mücadele, hafta içi oradan oraya koşturarak bağlı bulunduğumuz kuruluşun evrak vb. işlerini takip etmek veya akşama kadar bilgisayar başında bir şeylere kafa patlatmak… Hepsini bir göz önünde bulundurduğumuzda hafta sonu geldiğinde oturdukları yerden kalkmakta zorlanan veya kendilerini buldukları ilk koltuğa bırakan, çok yorulan bu insanlar gerçekten kıymetliler. Ve bunu hissettirmek için yapılabilecek en güzel şey de kurumsal bir etkinlik düzenlemektir.

Corporate Events şirketiniz çalışanları için her türlü etkinliği düzenleme tecrübesine sahiptir. Kurslar, eğitim seminerleri veya daha kısa sürecek olan kurumsal etkinlikler konusunda çeşitli organizasyonlar yapar ve bunları tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda da gerçekleştirebilir. Böylece çalışanlarınızın moral motivasyonunu daha yüksek tutacak ve iş hayatlarında da daha fazla verim alma avantajına sahip olacaksınız. Unutmayalım ki hobilerine değer verilen her insan değişir. Siz de bu etkinliklere katılarak çalışanlarınızı daha yakından tanıma ve ilgilenme fırsatı da yakalayacağınız gibi daha yakın ve daha anlaşılır iş ilişkileri kurabileceğinizi unutmayın.

KURUMSAL ETKİNLİK PLANLAMASI

Mesleki eğitim ve seminerler, toplantı için buluşmalar amacıyla şirketler bazı etkinlikler düzenliyor olsalar da, henüz bizim ülkemizde özellikle yerel şirketler, çalışanlarının hobileri olan konularda etkinlikler düzenlemek pek yaygınlaşmış durumda değildir. Bunun aksine uluslararası ve büyük kuruluşlar bu işi adeta gelenek ve bir ihtiyaç haline getirmişlerdir. Şüphesiz ki bu etkinliklerin şirket çalışanlarına vereceği moral motivasyon fazla olmaktadır.

Çalışanları için her türlü tedbiri almış, her türlü imkânı sunan, çalışanlarının özel hayatlarına ve ilgi alanlarına da önem veren kurumlar, düzenledikleri kurumsal etkinlikler sayesinde nispeten küçük veya büyümeye aday olup da bu tip kurumsal etkinlikler düzenlemeyen kurumlardan ciddi bir şekilde ayrılmaktadırlar. Çünkü doğal olarak bir çalışanın sevdiği şeyleri yapmasını sağladığınız zaman, iş hayatlarındaki performanslarına da olumlu yansımasını sağlıyorsunuz. Kendisine güvenildiğini ve isteklerine değer verildiğini bilen, kısacası işverenin gözünde kıymetli olduğunu bilen her çalışan kendini daha iyi hisseder, daha motive bir şekilde çalışır.

Özellikle iş hayatı stresli ve yorucudur. Bütün gününü yorularak ve birçok zaman da baskı altında hissederek geçiren çalışanların zihinsel olarak rahatlayabilmeleri için zaman zaman düzenlenebilecek kurum içi etkinlikler şirketinizin de yararına olacaktır. Ama maalesef bizim ülkemizde zaten hobi olarak herhangi bir işle ilgilenen insan sayısı oldukça azdır. İnsanlarımız genellikle bin bir türlü geçim telaşının peşinde koşmaktadırlar. Bu durumda da daha önce denenmemiş ve ilgi çekebileceğini düşündüğünüz çeşitli alanlarda etkinlikler düzenleyerek çalışanlarınızın da hobi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz.

Şöyle bir bakacak olursak eğer; çalışan insanların hayatı genellikle pazartesi günleri erkenden uyanıp işe geç kalmamak telaşıyla başlıyor. Hafta sonuna kadar ful time ve deyim yerindeyse başlarını kaldırmadan çalışıyorlar ve hafta sonları da doğal olarak oldukça yorulmuş oluyorlar. İşte tam bu noktada Corporate Events sizin için devreye girerek kurumunuz için ve tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda hazırlayabileceği etkinlikler sayesinde, hem sizin hem de çalışanlarınızın morallerini yüksek tutmasını sağlayabilecek ortamı yaratmaktadır. Çeşitli kurslar veya daha kısa süreli ve hobi içerikli uygulamalarıyla sizin için düzenleyeceği etkinlikler çalışanlarınızdan en yüksek verimi alırken aynı zamanda hem sizin hem de onların mutlu olmalarını sağlayacak.

Kurumsal Etkinlikler

Çalışma hayatının zorlu ve yorucu yönlerinden dert yanmayan yoktur, özellikle de özel sektör çalışanlarının her gün söylendiği kendilerine zaman ayıramama durumu, her buluşma da arkadaşlarınızla birbirinize dert yandığınız ve artık gündelik muhabbetlerin ayrılmaz bir parçası olmuş ve benimsenmiş bir olgudur. Yavaş yavaş, insanı hayattan koparan ve tükenmeye doğru götüren bu durumun, çalışanlarının iş performanslarını da önemli ölçütlerde etkilemekte olduğunu fark eden şirketler, son zamanlar da çalışanlarının rahat bir nefes alabilmeleri , sadece şirket içinde kalacak bile olsa, onlara bir sosyal hayat sağlamanın yolu olarak, kurumsal etkinlikler düzenlemeye başladılar.

İnsan kaynakları birimlerinin çalışma ve tavsiyeleri ile çalışanlar için düzenlenen piknik, spor, yarışmalar ve de benzeri faaliyetlerle, kurum çalışanlarının, çalışma hayatlarına daha olumlu bakabilmeleri hem de işlerinde daha üretken olmaları amaçlanıyor. İnsan kaynakları birimleri tarafından tekrar edilen görüşme ve testlerle takibi ve çeşitliliği sağlanan bu aktivitelerin, ciddi anlamda başarı sağladığı yükselen başarı grafikleriyle ispatlanmakta. Etkinlikler le yükselen çalışan performansları bu tip uygulamaların her geçen gün daha da yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Özellikle büyük şehir de yaşayanların en büyük sıkıntısı olan zaman sorunu kişileri bireysel faaliyet gerçekleştirmekten uzaklaştırmakta ve içe kapanmaya yol açmaktaydı. Şirketlerin de gösterdikleri fedakarlıklar ile hayata tekrar dönen çalışanlar bugünlerde gerek çalışma koşullarından gerekse bulundukları ortam da kurmuş oldukları ilişkilerden artık çok memnunlar.

Kurumsal etkinlikler, çalışanların ortak ilgi alanlarından planlanabildiği gibi sadece kişinin bireysel yetenekleri doğrultusunda da planlanıp organize edilebilmekte. Kimi zaman bir müzik grubu kimi zamansa bir futbol takımının bir parçası olunması sağlanan çalışanlar, unutmuş oldukları yetenek ve uyum kabiliyetlerini tekrar canlandırıyor ve grup çalışmasına daha uyumlu bireyler haline gelmeleri de başarılmış oluyor. Ailelerinin de katılabildiği bu etkinlikler de kimi zaman çocuklara özel aktiviteler de gerçekleştirilmekte ve çalışanların aile bütünlüğü ve de evdeki sorumluluğunun azaltılması da sağlanmaktadır.

Şirketlerin başarılı çalışanları kendilerine çekmesine de neden olan kurumsal etkinlikler şirketler için maddi kayıp olarak algılanmaktan çok kurumsal itibarlarının bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Şirketin çalışanına vermiş olduğu değer aynı zaman da şirketin gizli ve sessiz reklamı olmasından kaynaklı olsa gerek şirketler bu faaliyetleri çeşitlendirerek çalışanlarına sosyal destek sağlamaya devam etmektedirler. Uzunca bir süre daha güncelliğini koruyacak olan bu faaliyetlerin artması ve yayılması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu derece önemli bir faaliyetin kaliteli hizmet veren bir etkinlik ajansı ile çalışarak taçlandırılması gerekir.